TOKYO MIDTOWN「Beaujolais Villages Nouveau 2018」Art Direction & Design : Taichi Tamaki
2018